Οι οργανισμοί που ανήκουμε


δια μέσου του ΕΣΧΕ ανήκουμε στους εξής οργανισμούς :

  • World Dance Council (WDC)
  • International Dance Organization (IDO)
  • Eurodance Center
  • International Dance Union (IDU)
  • Dance Sport Committee of WDC
  • Social Dance Committee of WDC
  • Ballroom Dancers’ Federation International (BDFI)
  • Επίσης συνεργαζόμαστε με το International DanceTeachers Association (I.D.T.A)